अपघात फॉर्म

अनु.क्रमांक तारीख पोलीस चौकी प्रथम खबर भरपाई फॉर्म
1 20-01-2020 Pandharkawda 848 AA.Form Read
2 20-01-2020 Pandharkawda 931 AA.Form Read
3 20-01-2020 Pandharkawda 585 AA.Form Read
4 20-01-2020 Pandharkawda 905 AA.Form Read
5 17-01-2020 Maregaon 6.20 AA.Form Read
6 17-01-2020 Maregaon 301.19 AA.Form Read
7 09-01-2020 Wadgaon 214.019 AA.Form Read
8 09-01-2020 YavatmalCity 552.019 AA.Form Read
9 09-01-2020 YavatmalCity 481.019 AA.Form Read
10 09-01-2020 YavatmalCity 608.019 AA.Form Read
11 09-01-2020 YavatmalCity 494.019 AA.Form Read
12 09-01-2020 Maregaon 320.19 AA.Form Read
13 30-12-2019 Vasantnager 76 AA.Form Read
14 30-12-2019 Wadgaon 214.019 AA.Form Read
15 29-12-2019 Maregaon 307.19 AA.Form Read
16 28-12-2019 Vasantnager 391 AA.Form Read
17 24-12-2019 Maregaon 28019 AA.Form Read
18 24-12-2019 Maregaon 281.19 AA.Form Read
19 20-12-2019 Ladkhed 165.019 AA.Form Read
20 20-12-2019 Babhulgaon 549.019 AA.Form Read
21 20-12-2019 Ladkhed 143.019 AA.Form Read
22 20-12-2019 Ladkhed 324.019 AA.Form Read
23 20-12-2019 Ladkhed 166.019 AA.Form Read
24 20-12-2019 Ladkhed 221.019 AA.Form Read
25 20-12-2019 Ladkhed 181.019 AA.Form Read
26 20-12-2019 Ladkhed 236.019 AA.Form Read
27 20-12-2019 Ladkhed 197.019 AA.Form Read
28 20-12-2019 Ladkhed 146.019 AA.Form Read
29 20-12-2019 Ladkhed 294.019 AA.Form Read
30 20-12-2019 Ladkhed 142.019 AA.Form Read
31 20-12-2019 Ladkhed 100.019 AA.Form Read
32 20-12-2019 Ladkhed 99.019 AA.Form Read
33 20-12-2019 Ladkhed 86.019 AA.Form Read
34 20-12-2019 Ladkhed 10.019 AA.Form Read
35 20-12-2019 Ladkhed 100.019 AA.Form Read
36 20-12-2019 Ladkhed 99.019 AA.Form Read
37 02-12-2019 Vasantnager 482 AA.Form Read
38 01-12-2019 Vasantnager 354 AA.Form Read
39 29-11-2019 Maregaon 190.19 AA.Form Read
40 29-11-2019 Maregaon 277.19 AA.Form Read
41 26-11-2019 Vasantnager]37=Vasantnager 237 AA.Form Read
42 26-11-2019 Vasantnager 134 AA.Form Read
43 26-11-2019 Vasantnager 117 AA.Form Read
44 26-11-2019 Vasantnager 102 AA.Form Read
45 25-11-2019 Pandharkawda 423 AA.Form Read
46 25-11-2019 Pandharkawda 226 AA.Form Read
47 25-11-2019 Pandharkawda 86 AA.Form Read
48 25-11-2019 Pandharkawda 551 AA.Form Read
49 25-11-2019 Pandharkawda 576 AA.Form Read
50 23-11-2019 Vasantnager 116 AA.Form Read
51 21-11-2019 Vasantnager 154 AA.Form Read
52 21-11-2019 YavatmalCity 625.019 AA.Form Read
53 20-11-2019 Maregaon]76.19=Maregaon 276.19 AA.Form Read
54 14-11-2019 Pandharkawda 385 AA.Form Read
55 14-11-2019 Pandharkawda 325 AA.Form Read
56 14-11-2019 Pandharkawda 57 AA.Form Read
57 14-11-2019 Pandharkawda 111 AA.Form Read
58 14-11-2019 Pandharkawda 406 AA.Form Read
59 14-11-2019 Pandharkawda 555 AA.Form Read
60 14-11-2019 Pandharkawda 820 AA.Form Read
61 14-11-2019 Pandharkawda 475 AA.Form Read
62 14-11-2019 Pandharkawda 260 AA.Form Read
63 14-11-2019 Pandharkawda 141 AA.Form Read
64 01-11-2019 Kalamb 307.019 AA.Form Read
65 30-10-2019 Babhulgaon 489.019 AA.Form Read
66 30-10-2019 Parwa 190.19 AA.Form Read
67 30-10-2019 Parwa 163.19 AA.Form Read
68 26-10-2019 Maregaon 283.19 AA.Form Read
69 17-10-2019 Maregaon 227 AA.Form Read
70 17-10-2019 Maregaon 223.19 AA.Form Read
71 17-10-2019 Maregaon 247.19 AA.Form Read
72 14-10-2019 Ghatanji 410.019 AA.Form Read
73 14-10-2019 YavatmalCity 392.019 AA.Form Read
74 14-10-2019 YavatmalCity 1176.019 AA.Form Read
75 14-10-2019 Ghatanji 481.019 AA.Form Read
76 14-10-2019 Maregaon 131.19 AA.Form Read
77 14-10-2019 Maregaon 131.19 AA.Form Read
78 14-10-2019 Maregaon 98.19 AA.Form Read
79 14-10-2019 Maregaon 183 AA.Form Read
80 01-10-2019 Awdhutwadi 569.019 AA.Form Read
81 01-10-2019 Awdhutwadi 763.019 AA.Form Read
82 01-10-2019 Awdhutwadi 909.019 AA.Form Read
83 01-10-2019 Awdhutwadi 569.019 AA.Form Read
84 01-10-2019 Awdhutwadi 763.019 AA.Form Read
85 01-10-2019 Awdhutwadi 909.019 AA.Form Read
86 25-09-2019 Pandharkawda 475.019 AA.Form Read
87 30-09-2019 Maregaon 266.019 AA.Form Read
88 30-09-2019 Maregaon 255.019 AA.Form Read
89 29-09-2019 Maregaon 152.19 AA.Form Read
90 29-09-2019 Maregaon 266.19 AA.Form Read
91 29-09-2019 Maregaon 255.19 AA.Form Read
92 04-09-2019 Mukutban 254.019 AA.Form Read
93 02-09-2019 Pusad 389.019 AA.Form Read
94 22-08-2019 YavatmalCity 422.019 AA.Form Read
95 19-09-2019 Pofali 78.019 AA.Form Read
96 27-04-2019 YavatmalCity 244.019 AA.Form Read
97 19-07-2019 YavatmalCity 329.019 AA.Form Read
98 03-06-2019 YavatmalCity 279.019 AA.Form Read
99 07-05-2019 YavatmalCity 03.019 AA.Form Read
100 04-05-2019 YavatmalCity 233.019 AA.Form Read
101 06-06-2019 Pusad 156.019 AA.Form Read
102 06-06-2019 YavatmalCity 286.019 AA.Form Read
103 19-07-2019 YavatmalCity 268.019 AA.Form Read
104 06-06-2019 YavatmalCity 1176.019 AA.Form Read
105 13-07-2019 YavatmalCity 392.019 AA.Form Read
106 18-07-2019 Pusad 287.019 AA.Form Read
107 03-07-2019 Kalamb 204.019 AA.Form Read
108 06-06-2019 Mukutban 91.019 AA.Form Read
109 06-06-2019 Mukutban 67.019 AA.Form Read
110 30-05-2019 Pusad 205.019 AA.Form Read
111 03-06-2019 YavatmalCity 312.019 AA.Form Read
112 14-06-2019 YavatmalCity 309.019 AA.Form Read
113 06-05-2019 Mukutban 274.019 AA.Form Read
114 12-06-2019 YavatmalCity 266.019 AA.Form Read
115 03-06-2019 Pofali 97.019 AA.Form Read
116 18-07-2019 Babhulgaon 92.019 AA.Form Read
117 04-04-2019 Ghatanji 52 AA.Form Read
118 06-02-2019 YavatmalCity 58.19 AA.Form Read
119 07-02-2019 Pusad 50.19 AA.Form Read
120 27-03-2019 YavatmalCity 213.19 AA.Form Read
121 29-03-2019 Maregaon 51.19 AA.Form Read
122 14-09-2018 Ghatanji 354.18 AA.Form Read
123 18-11-2018 Pandharkawda 1042.18 AA.Form Read
124 29-03-2019 Maregaon 46.19 AA.Form Read
125 27-03-2019 Maregaon 87.19 AA.Form Read
126 01-02-2019 Babhulgaon 11.19 AA.Form Read
127 07-12-2017 Babhulgaon 413.18 AA.Form Read
128 18-02-2018 Babhulgaon 23.18 AA.Form Read
129 15-09-2018 Babhulgaon 320.18 AA.Form Read
130 25-09-2018 Babhulgaon 358.18 AA.Form Read
131 15-09-2018 Babhulgaon 389.18 AA.Form Read
132 23-03-2019 Maregaon 68.19 AA.Form Read
133 23-03-2019 Maregaon 02.19 AA.Form Read
134 23-03-2019 Maregaon 24.19 AA.Form Read
135 15-03-2019 Darwha 773 AA.Form Read
136 15-03-2019 Darwha 423 AA.Form Read
137 15-03-2019 Darwha 393 AA.Form Read
138 14-03-2019 Darwha 306 AA.Form Read
139 14-03-2019 Darwha 268 AA.Form Read
140 14-03-2019 Darwha 685 AA.Form Read
141 14-03-2019 Darwha 475 AA.Form Read
142 14-03-2019 Darwha 371 AA.Form Read
143 18-11-2018 Babhulgaon 471.18 AA.Form Read
144 23-10-2018 Babhulgaon 410.18 AA.Form Read
145 30-10-2018 Babhulgaon 449.18 AA.Form Read
146 05-09-2018 Babhulgaon 307.18 AA.Form Read
147 17-02-2019 Babhulgaon 147.19 AA.Form Read
148 11-02-2019 YavatmalCity 133.19 AA.Form Read
149 26-02-2019 Wadki 407 AA.Form Read
150 26-02-2019 Wadki 329 AA.Form Read
151 22-12-2018 Pusad 812.18 AA.Form Read
152 29-01-2019 Pusad 30.019 AA.Form Read
153 04-02-2019 Pusad 37.019 AA.Form Read
154 14-02-2019 Shirpur 103.019 AA.Form Read
155 12-11-2018 Pandharkawda 1044.18 AA.Form Read
156 01-11-2018 Babhulgaon 307.18 AA.Form Read
157 15-01-2019 Khandala 03.019 AA.Form Read
158 11-12-2018 Ner 706.018 AA.Form Read
159 10-12-2018 Ner 664.018 AA.Form Read
160 10-12-2018 Digras 804.018 AA.Form Read
161 25-12-2018 YavatmalCity 1165.018 AA.Form Read
162 01-11-2018 Babhulgaon]51.18=Babhulgaon]51.18=Babhulgaon 451.18 AA.Form Read
163 20-06-1759 Arni 45667 AA.Form Read
164 05-06-2210 Arni 12334 AA.Form Read
165 10-01-2019 Ner 706.018 AA.Form Read
166 25-07-2018 Pandharkawda 584.018 AA.Form Read
167 30-04-2018 Ralegaon 138.18 AA.Form Read
168 16-06-2018 Ralegaon 205.18 AA.Form Read
169 28-06-2018 Ralegaon 215.18 AA.Form Read
170 28-06-2018 Ralegaon 227.18 AA.Form Read
171 23-08-2018 Ralegaon 274.18 AA.Form Read
172 10-10-2018 Ralegaon 341.18 AA.Form Read
173 18-10-2018 Ralegaon 364.18 AA.Form Read
174 07-11-2018 Ralegaon 368.18 AA.Form Read
175 05-11-2018 Ralegaon 370.18 AA.Form Read
176 10-11-2018 Ralegaon 371.18 AA.Form Read
177 10-11-2018 Ralegaon 372.18 AA.Form Read
178 29-11-2018 Ralegaon 392.18 AA.Form Read
179 03-01-2019 Ralegaon 435.18 AA.Form Read
180 29-12-2018 Ner 694.18 AA.Form Read
181 22-01-2019 Awdhutwadi 1703.18 AA.Form Read
182 22-01-2020 Awdhutwadi 1495.18 AA.Form Read
183 17-01-2019 Maregaon 168.18 AA.Form Read
184 17-01-2019 Maregaon 55.18 AA.Form Read
185 16-01-2019 Awdhutwadi 1482.18 AA.Form Read
186 16-01-2019 Awdhutwadi 1826.18 AA.Form Read
187 16-01-2019 Awdhutwadi 1648.18 AA.Form Read
188 15-01-2019 Awdhutwadi 1628.18 AA.Form Read
189 16-01-2019 Awdhutwadi 1493.18 AA.Form Read
190 16-01-2019 Maregaon 199 AA.Form Read
191 16-01-2019 Maregaon 185 AA.Form Read
192 14-01-2019 Maregaon 359 AA.Form Read
193 14-01-2019 maregaon]5=Select Policestation 95 AA.Form Read
194 14-01-2019 Maregaon 448 AA.Form Read
195 14-01-2019 Maregaon 440 AA.Form Read
196 14-01-2019 Maregaon 435 AA.Form Read
197 14-01-2019 Maregaon 346 AA.Form Read
198 14-01-2019 Maregaon 178 AA.Form Read
199 14-01-2019 Maregaon 345 AA.Form Read
200 28-09-2018 Maregaon 289.018 AA.Form Read
201 02-01-2019 Darwha 301 AA.Form Read
202 02-01-2019 Darwha 269 AA.Form Read
203 02-01-2019 Darwha 252 AA.Form Read
204 02-01-2019 Darwha 243 AA.Form Read
205 02-01-2019 Darwha 235 AA.Form Read
206 02-01-2019 Darwha 220 AA.Form Read
207 02-01-2019 Darwha 186 AA.Form Read
208 02-01-2019 Darwha]34=Darwha 138 AA.Form Read
209 02-01-2019 Darwha 100 AA.Form Read
210 02-01-2019 Darwha 64 AA.Form Read
211 26-10-2018 YavatmalCity 984.018 AA.Form Read
212 25-11-2018 YavatmalCity 1022.0187 AA.Form Read
213 07-11-2018 Ghatanji 507.18 AA.Form Read
214 18-10-2018 Ghatanji 443.018 AA.Form Read
215 06-12-2018 Wadgaon 302 AA.Form Read
216 06-12-2018 Wadgaon 225 AA.Form Read
217 06-12-2018 Wadgaon 212 AA.Form Read
218 06-12-2018 Wadgaon 111 AA.Form Read
219 06-12-2018 Wadgaon 87 AA.Form Read
220 05-11-2018 Wadgaon 57 AA.Form Read
221 06-12-2018 Wadgaon 50 AA.Form Read
222 03-12-2018 Wadgaon 25 AA.Form Read
223 03-12-2018 Wadgaon 0008 AA.Form Read
224 25-09-2018 Digras 588.018 AA.Form Read
225 10-05-2018 Digras 276.018 AA.Form Read
226 29-10-2018 YavatmalCity 956.18 AA.Form Read
227 05-11-2018 YavatmalCity 1017.018 AA.Form Read
228 09-06-2018 Ghatanji 217.18 AA.Form Read
229 30-09-2018 YavatmalCity 889.18 AA.Form Read
230 22-08-2018 Ghatanji 287.018 AA.Form Read
231 10-09-2018 Ghatanji 318.018 AA.Form Read
232 10-04-2018 YavatmalCity 214.018 AA.Form Read
233 17-02-2018 YavatmalCity 108.018 AA.Form Read
234 11-09-2018 YavatmalCity 759.18 AA.Form Read
235 11-10-2018 YavatmalCity]17=YavatmalCity 917.18 AA.Form Read
236 30-05-2018 Babhulgaon 174.018 AA.Form Read
237 26-04-2018 Babhulgaon 154.018 AA.Form Read
238 29-06-2018 Babhulgaon 209.018 AA.Form Read
239 07-10-2018 Babhulgaon 335.018 AA.Form Read
240 03-03-2018 Babhulgaon 307.018 AA.Form Read
241 04-10-2018 Vasantnager 416 AA.Form Read
242 12-09-2018 YavatmalCity 773.018 AA.Form Read
243 10-09-2018 YavatmalCity 764.018 AA.Form Read
244 17-09-2018 Vasantnager 165 AA.Form Read
245 29-08-2018 Ghatanji 308.18 AA.Form Read
246 15-04-2018 Pandharkawda 431.18 AA.Form Read
247 23-08-2018 Maregaon 2396.18 AA.Form Read
248 23-08-2018 Maregaon 236.18 AA.Form Read
249 08-08-2018 Maregaon 221.18 AA.Form Read
250 15-06-2018 Maregaon 172.18 AA.Form Read
251 03-08-2018 YavatmalCity 617.18 AA.Form Read
252 29-08-2018 YavatmalCity 721.18 AA.Form Read
253 14-08-2018 YavatmalCity 668.18 AA.Form Read
254 21-08-2018 YavatmalCity 670.18 AA.Form Read
255 30-01-2018 YavatmalCity 659.18 AA.Form Read
256 13-08-2018 YavatmalCity 670.18 AA.Form Read
257 07-08-2018 YavatmalCity 656.18 AA.Form Read
258 28-08-2018 Wani 783 AA.Form Read
259 24-08-2018 Awdhutwadi 636 AA.Form Read
260 24-08-2018 Awdhutwadi 636 AA.Form Read
261 10-10-2018 YavatmalCity 604.018 AA.Form Read
262 10-08-2018 YavatmalCity 614.018 AA.Form Read
263 28-05-2018 Pandharkawda 463.018 AA.Form Read
264 30-06-2018 Pandharkawda 505.018 AA.Form Read
265 10-03-2018 Pandharkawda 157.018 AA.Form Read
266 25-07-2018 Pandharkawda 591.018 AA.Form Read
267 13-08-2018 Vasantnager 0051 AA.Form Read
268 20-06-2018 Kalamb 248.018 AA.Form Read
269 01-08-2018 Kalamb 247.018 AA.Form Read
270 31-07-2018 YavatmalCity 563. AA.Form Read
271 31-07-2018 YavatmalCity 563.18 AA.Form Read
272 01-08-2018 YavatmalCity 563.18 AA.Form Read
273 31-07-2018 YavatmalCity 563.18 AA.Form Read
274 31-07-2018 YavatmalCity 563.18 AA.Form Read
275 30-06-2018 Kalamb 186.18 AA.Form Read
276 31-07-2018 Ghatanji 281.18 AA.Form Read
277 27-06-2018 Pusad 195.18 AA.Form Read
278 09-07-2018 Awdhutwadi 728.18 AA.Form Read
279 05-07-2018 Pandharkawda 559.018 AA.Form Read
280 06-07-2018 YavatmalCity 468.18 AA.Form Read
281 05-07-2018 YavatmalCity 530.18 AA.Form Read
282 04-07-2018 YavatmalCity 530.018 AA.Form Read
283 04-07-2018 Kalamb 222.018 AA.Form Read
284 04-07-2018 Kalamb 216.018 AA.Form Read
285 06-06-2018 Mukutban 104.018 AA.Form Read
286 10-05-2018 Kalamb 144.018 AA.Form Read
287 07-06-2018 Pandharkawda 360.018 AA.Form Read
288 16-10-2017 Babhulgaon 369.17 AA.Form Read
289 26-02-2018 Pandharkawda 149.18 AA.Form Read
290 01-05-2018 Pandharkawda 332.018 AA.Form Read
291 22-06-2018 Kalamb 197.018 AA.Form Read
292 18-04-2018 Vasantnager]48=Vasantnager]48=Vasantnager 148 AA.Form Read
293 18-06-2018 Pandharkawda 373.018 AA.Form Read
294 06-06-2018 Kalamb 183.018 AA.Form Read
295 05-06-2018 Kalamb 192.018 AA.Form Read
296 17-02-2018 Babhulgaon 23.018 AA.Form Read
297 16-05-2018 YavatmalCity 459.018 AA.Form Read
298 09-02-2018 Babhulgaon 26.018 AA.Form Read
299 15-03-2018 Babhulgaon 69.018 AA.Form Read
300 12-05-2018 YavatmalCity 359.018 AA.Form Read
301 10-05-2018 YavatmalCity 344.018 AA.Form Read
302 23-01-2018 Ghatanji 12.18 AA.Form Read
303 02-05-2012 Ghatanji 169.18 AA.Form Read
304 13-02-2012 Ghatanji 45.18 AA.Form Read
305 29-01-2018 Ghatanji 58.18 AA.Form Read
306 28-05-2018 YavatmalCity 435.18 AA.Form Read
307 19-05-2012 Awdhutwadi 503.18 AA.Form Read
308 18-05-2012 Awdhutwadi 508.18 AA.Form Read
309 18-05-2012 Awdhutwadi 573.18 AA.Form Read
310 19-02-2018 Lohara 30.18 AA.Form Read
311 12-02-2018 Lohara 22.18 AA.Form Read
312 12-05-2018 Kalamb 158.18 AA.Form Read
313 11-01-2018 Ralegaon 02.018 AA.Form Read
314 08-02-2018 Ralegaon 22.018 AA.Form Read
315 10-02-2018 Ralegaon 23.018 AA.Form Read
316 08-11-2017 Ralegaon 331.017 AA.Form Read
317 09-11-2017 Ralegaon 334.017 AA.Form Read
318 30-12-2017 Ralegaon 380.017 AA.Form Read
319 06-06-2017 Ralegaon 218.017 AA.Form Read
320 19-06-2017 Ralegaon 220.017 AA.Form Read
321 16-02-2017 Ralegaon 226.017 AA.Form Read
322 21-06-2017 Ralegaon 236.017 AA.Form Read
323 05-09-2017 Ralegaon 279.017 AA.Form Read
324 26-09-2012 Ralegaon 298.17 AA.Form Read
325 20-12-2017 Ralegaon 376.17 AA.Form Read
326 27-11-2017 Ralegaon 357.17 AA.Form Read
327 26-03-2018 Ralegaon 102.18 AA.Form Read
328 01-11-2017 Kalamb 450.17 AA.Form Read
329 12-04-2018 Kalamb 112.018 AA.Form Read
330 04-04-2018 Kalamb 104.018 AA.Form Read
331 16-01-2018 YavatmalRural 233.018 AA.Form Read
332 16-04-2018 YavatmalRural 283.018 AA.Form Read
333 02-05-2018 YavatmalCity 333 AA.Form Read
334 20-04-2017 Bitargaon 53.17 AA.Form Read
335 15-06-2017 Bitargaon 82.17 AA.Form Read
336 01-03-2018 Pandharkawda 157.18 AA.Form Read
337 07-04-2018 YavatmalRural 255.18 AA.Form Read
338 12-04-2018 YavatmalRural 281.18 AA.Form Read
339 26-03-2018 YavatmalRural 248.18 AA.Form Read
340 16-04-2018 YavatmalCity 220 AA.Form Read
341 16-04-2018 Maregaon 61.18 AA.Form Read
342 10-04-2018 Kalamb 116.18 AA.Form Read
343 15-04-2018 Awdhutwadi 666.17 AA.Form Read
344 26-03-2018 Ghatanji 91.18 AA.Form Read
345 09-04-2018 Awdhutwadi 315.18 AA.Form Read
346 10-02-2018 YavatmalCity 105.018 AA.Form Read
347 20-02-2018 YavatmalCity 115.018 AA.Form Read
348 30-01-2018 YavatmalCity 103.018 AA.Form Read
349 05-04-2018 Awdhutwadi 294.18 AA.Form Read
350 05-04-2018 YavatmalCity 222 AA.Form Read
351 05-04-2018 YavatmalCity 221 AA.Form Read
352 31-03-2018 Maregaon 348.17 AA.Form Read
353 30-03-2018 Maregaon 271.17 AA.Form Read
354 30-03-2018 Maregaon 192.17 AA.Form Read
355 30-03-2018 Maregaon 220.17 AA.Form Read
356 30-03-2018 Maregaon 262.17 AA.Form Read
357 30-03-2018 Maregaon 261.17 AA.Form Read
358 30-03-2018 Maregaon 257.17 AA.Form Read
359 30-03-2018 Maregaon 197.17 AA.Form Read
360 30-01-2018 Pandharkawda 56.18 AA.Form Read
361 26-03-2012 Pandharkawda 06.18 AA.Form Read
362 24-03-2018 Awdhutwadi 228.18 AA.Form Read
363 24-03-2018 Awdhutwadi 942.17 AA.Form Read
364 24-03-2018 Awdhutwadi 253.18 AA.Form Read
365 23-02-2012 Awdhutwadi 246 AA.Form Read
366 23-03-2018 YavatmalCity 183 AA.Form Read
367 23-03-2018 YavatmalCity 127 AA.Form Read
368 30-12-2017 Pandharkawda 922.2018 AA.Form Read
369 23-03-2018 YavatmalCity 140 AA.Form Read
370 22-03-2018 Maregaon 286.17 AA.Form Read
371 22-03-2018 Maregaon 63.18 AA.Form Read
372 22-03-2018 Maregaon 13.18 AA.Form Read
373 22-03-2018 YavatmalCity 183.018 AA.Form Read
374 21-03-2018 Awdhutwadi 1340.17 AA.Form Read
375 21-03-2018 Awdhutwadi 1059.17 AA.Form Read
376 21-03-2018 Awdhutwadi 1036.17 AA.Form Read
377 21-03-2018 Awdhutwadi 1309.17 AA.Form Read
378 20-01-2018 YavatmalRural 61 AA.Form Read
379 01-10-2017 Awdhutwadi 1002.017 AA.Form Read
380 25-10-2017 Awdhutwadi 992.017 AA.Form Read
381 30-10-2017 Awdhutwadi 1082.017 AA.Form Read
382 15-05-2017 Awdhutwadi 689.017 AA.Form Read
383 15-09-2017 Awdhutwadi 981.017 AA.Form Read
384 30-05-2017 Awdhutwadi 409.017 AA.Form Read
385 02-02-2018 YavatmalRural 204.2018 AA.Form Read
386 02-02-2018 YavatmalRural 01.2018 AA.Form Read
387 02-01-2018 Pofali 30.018 AA.Form Read
388 01-03-2018 YavatmalCity 119.18 AA.Form Read
389 01-03-2018 YavatmalCity 38.18 AA.Form Read
390 02-01-2018 YavatmalCity 915.017 AA.Form Read
391 01-02-2018 Awdhutwadi 58.18 AA.Form Read
392 02-01-2018 Parwa 328.17 AA.Form Read
393 02-01-2018 Parwa 93.17 AA.Form Read
394 02-01-2018 Parwa 278.17 AA.Form Read
395 08-03-2018 Maregaon 292 AA.Form Read
396 08-03-2018 Maregaon 279.17 AA.Form Read
397 08-03-2018 Maregaon 232 AA.Form Read
398 08-03-2018 Maregaon 335 AA.Form Read
399 08-03-2018 Maregaon 5 AA.Form Read
400 08-03-2018 Maregaon 44 AA.Form Read
401 02-01-2018 Pofali 255.17 AA.Form Read
402 02-01-2018 Pofali 242.17 AA.Form Read
403 02-01-2018 Pofali 215.17 AA.Form Read
404 02-01-2018 Pofali 214.17 AA.Form Read
405 02-01-2018 Pofali 158.17 AA.Form Read
406 02-01-2018 Pofali 128.17 AA.Form Read
407 02-01-2018 Pofali 86.17 AA.Form Read
408 02-01-2018 Yavatmal 12.18 AA.Form Read
409 02-01-2018 Lohara 100.17 AA.Form Read
410 02-01-2018 Lohara 112.17 AA.Form Read
411 02-01-2018 Pandharkawda 908.17 AA.Form Read
412 02-01-2018 Awdhutwadi 26.18 AA.Form Read
413 02-01-2018 Lohara 06.18 AA.Form Read
414 02-01-2018 Arni 621.17 AA.Form Read
415 02-01-2018 Arni 619.17 AA.Form Read
416 02-01-2018 Arni 618.17 AA.Form Read
417 02-01-2018 Arni 609.17 AA.Form Read
418 02-01-2018 Arni 603.17 AA.Form Read
419 02-01-2018 Arni 533.17 AA.Form Read
420 02-01-2018 Arni 524.17 AA.Form Read
421 02-01-2018 Arni 471.17 AA.Form Read
422 02-01-2018 Arni 470.17 AA.Form Read
423 02-01-2018 Arni 469.17 AA.Form Read
424 02-01-2018 Arni 468.17 AA.Form Read
425 02-01-2018 Arni 460.17 AA.Form Read
426 02-01-2018 Arni 408.17 AA.Form Read
427 02-01-2018 Arni 391.17 AA.Form Read
428 02-01-2018 Pandharkawda 998.17 AA.Form Read
429 02-01-2018 Pandharkawda 985.17 AA.Form Read
430 02-01-2018 Pandharkawda 787.17 AA.Form Read
431 02-01-2018 Pandharkawda 716.17 AA.Form Read
432 02-01-2018 Pandharkawda 602.17 AA.Form Read
433 02-01-2018 Pandharkawda 546.17 AA.Form Read
434 02-01-2018 Pandharkawda 514.17 AA.Form Read
435 02-01-2018 Pandharkawda 338.17 AA.Form Read
436 02-01-2018 Mahagaon 789.17 AA.Form Read
437 02-01-2018 Mahagaon 774.17 AA.Form Read
438 02-01-2018 Mahagaon 768.17 AA.Form Read
439 02-01-2018 Mahagaon 712.17 AA.Form Read
440 02-01-2018 Mahagaon 711.17 AA.Form Read
441 02-01-2018 Mahagaon 707.17 AA.Form Read
442 02-01-2018 Mahagaon 691.17 AA.Form Read
443 02-01-2018 Mahagaon 681.17 AA.Form Read
444 02-01-2018 Mahagaon 556.17 AA.Form Read
445 02-01-2018 Lohara 90.17 AA.Form Read
446 02-01-2018 Kalamb 371.17 AA.Form Read
447 02-01-2018 Kalamb 354.17 AA.Form Read
448 02-01-2018 Kalamb 264.17 AA.Form Read
449 02-01-2018 Ghatanji 376.17 AA.Form Read
450 02-01-2018 Digras 579.17 AA.Form Read
451 02-01-2018 Digras 477.17 AA.Form Read
452 02-01-2018 Babhulgaon 374.17 AA.Form Read
453 02-01-2018 Yavatmal 475.17 AA.Form Read
454 02-01-2018 Yavatmal 474.17 AA.Form Read
455 02-01-2018 Yavatmal 1017.17 AA.Form Read
456 02-01-2018 Yavatmal 966.17 AA.Form Read
457 02-01-2018 Yavatmal 914.17 AA.Form Read
458 02-01-2018 Yavatmal 878.17 AA.Form Read
459 02-01-2018 Yavatmal 877.17 AA.Form Read
460 02-01-2018 Yavatmal 816.17 AA.Form Read
461 02-01-2018 Yavatmal 709.17 AA.Form Read
462 02-01-2018 Wadki 256.17 AA.Form Read
463 02-01-2018 Wadki 254.17 AA.Form Read
464 02-01-2018 Wadki 251.17 AA.Form Read
465 02-01-2018 Wadki 238.17 AA.Form Read
466 02-01-2018 Wadki 198.17 AA.Form Read
467 02-01-2018 Wadki 195.17 AA.Form Read
468 02-01-2018 Wadki 171.17 AA.Form Read
469 02-01-2018 Wadki 135.17 AA.Form Read
470 02-01-2018 Awdhutwadi 1403.17 AA.Form Read
471 02-01-2018 Awdhutwadi 1347.17 AA.Form Read
472 02-01-2018 Awdhutwadi 1224.17 AA.Form Read
473 02-01-2018 Awdhutwadi 1206.17 AA.Form Read
474 02-01-2018 Awdhutwadi 1202.17 AA.Form Read
475 02-01-2018 Awdhutwadi 1137.17 AA.Form Read
476 02-01-2018 Awdhutwadi 1136.17 AA.Form Read
477 02-01-2018 Awdhutwadi 1129.17 AA.Form Read
478 02-01-2018 Awdhutwadi 933.17 AA.Form Read
479 02-01-2018 Awdhutwadi 866.17 AA.Form Read
480 02-01-2018 Awdhutwadi 850.17 AA.Form Read
481 02-01-2018 Awdhutwadi 690.17 AA.Form Read
482 02-01-2018 Awdhutwadi 626.17 AA.Form Read
483 02-01-2018 Awdhutwadi 591.17 AA.Form Read
484 02-01-2018 Pandharkawda 1000.17 AA.Form Read
485 02-01-2018 Pandharkawda 992.17 AA.Form Read
486 02-01-2018 Pandharkawda 986.17 AA.Form Read
487 02-01-2018 Pandharkawda 922.17 AA.Form Read
488 02-01-2018 Pandharkawda]05.17=Pandharkawda 908.17 AA.Form Read
489 02-01-2018 Pandharkawda 856.17 AA.Form Read
490 02-01-2018 Pandharkawda 844.17 AA.Form Read
491 02-01-2018 Pandharkawda 842.17 AA.Form Read
492 02-01-2018 Pandharkawda 804.17 AA.Form Read
493 02-01-2018 Pandharkawda 704.17 AA.Form Read
494 02-01-2018 Pandharkawda 606.17 AA.Form Read
495 02-01-2018 Pandharkawda 577.17 AA.Form Read
496 02-01-2018 Umarkhed 599.17 AA.Form Read
497 02-01-2018 Umarkhed 608.17 AA.Form Read
498 02-01-2018 Ralegaon 380.17 AA.Form Read
499 02-01-2018 Ralegaon 376.17 AA.Form Read
500 02-01-2018 Ralegaon 357.17 AA.Form Read
501 02-01-2018 Ralegaon 334.17 AA.Form Read
502 02-01-2018 Ralegaon 331.17 AA.Form Read
503 02-01-2018 Pusad 555.17 AA.Form Read
504 02-01-2018 Pusad 449.17 AA.Form Read
505 02-01-2018 Pusad 447.17 AA.Form Read
506 02-01-2018 Pusad 292.17 AA.Form Read
507 02-01-2018 Pusad 285.17 AA.Form Read
508 02-01-2018 Pusad 261.17 AA.Form Read
509 02-01-2018 Pusad 185.17 AA.Form Read
510 02-01-2018 Ladkhed 286.17 AA.Form Read
511 02-01-2018 Ladkhed 284.17 AA.Form Read
512 02-01-2018 Ladkhed 283.17 AA.Form Read
513 02-01-2018 Ladkhed 275.17 AA.Form Read
514 02-01-2018 Ladkhed 258.17 AA.Form Read
515 02-01-2018 Umarkhed 590.17 AA.Form Read
516 02-01-2018 Umarkhed 561.17 AA.Form Read
517 02-01-2018 Umarkhed 554.17 AA.Form Read
518 02-01-2018 Umarkhed 521.17 AA.Form Read
519 02-01-2018 Umarkhed 478.17 AA.Form Read
520 02-01-2018 Umarkhed 474.17 AA.Form Read
521 02-01-2018 Umarkhed 459.17 AA.Form Read
अनु.क्रमांक तारीख पोलीस चौकी प्रथम खबर
1 20-01-2020 Pandharkawda 848
2 20-01-2020 Pandharkawda 931
3 20-01-2020 Pandharkawda 585
4 20-01-2020 Pandharkawda 905
5 17-01-2020 Maregaon 6.20
6 17-01-2020 Maregaon 301.19
7 09-01-2020 Wadgaon 214.019
8 09-01-2020 YavatmalCity 552.019
9 09-01-2020 YavatmalCity 481.019
10 09-01-2020 YavatmalCity 608.019
11 09-01-2020 YavatmalCity 494.019
12 09-01-2020 Maregaon 320.19
13 30-12-2019 Vasantnager 76
14 30-12-2019 Wadgaon 214.019
15 29-12-2019 Maregaon 307.19
16 28-12-2019 Vasantnager 391
17 24-12-2019 Maregaon 28019
18 24-12-2019 Maregaon 281.19
19 20-12-2019 Ladkhed 165.019
20 20-12-2019 Babhulgaon 549.019
21 20-12-2019 Ladkhed 143.019
22 20-12-2019 Ladkhed 324.019
23 20-12-2019 Ladkhed 166.019
24 20-12-2019 Ladkhed 221.019
25 20-12-2019 Ladkhed 181.019
26 20-12-2019 Ladkhed 236.019
27 20-12-2019 Ladkhed 197.019
28 20-12-2019 Ladkhed 146.019
29 20-12-2019 Ladkhed 294.019
30 20-12-2019 Ladkhed 142.019
31 20-12-2019 Ladkhed 100.019
32 20-12-2019 Ladkhed 99.019
33 20-12-2019 Ladkhed 86.019
34 20-12-2019 Ladkhed 10.019
35 20-12-2019 Ladkhed 100.019
36 20-12-2019 Ladkhed 99.019
37 02-12-2019 Vasantnager 482
38 01-12-2019 Vasantnager 354
39 29-11-2019 Maregaon 190.19
40 29-11-2019 Maregaon 277.19
41 26-11-2019 Vasantnager]37=Vasantnager 237
42 26-11-2019 Vasantnager 134
43 26-11-2019 Vasantnager 117
44 26-11-2019 Vasantnager 102
45 25-11-2019 Pandharkawda 423
46 25-11-2019 Pandharkawda 226
47 25-11-2019 Pandharkawda 86
48 25-11-2019 Pandharkawda 551
49 25-11-2019 Pandharkawda 576
50 23-11-2019 Vasantnager 116
51 21-11-2019 Vasantnager 154
52 21-11-2019 YavatmalCity 625.019
53 20-11-2019 Maregaon]76.19=Maregaon 276.19
54 14-11-2019 Pandharkawda 385
55 14-11-2019 Pandharkawda 325
56 14-11-2019 Pandharkawda 57
57 14-11-2019 Pandharkawda 111
58 14-11-2019 Pandharkawda 406
59 14-11-2019 Pandharkawda 555
60 14-11-2019 Pandharkawda 820
61 14-11-2019 Pandharkawda 475
62 14-11-2019 Pandharkawda 260
63 14-11-2019 Pandharkawda 141
64 01-11-2019 Kalamb 307.019
65 30-10-2019 Babhulgaon 489.019
66 30-10-2019 Parwa 190.19
67 30-10-2019 Parwa 163.19
68 26-10-2019 Maregaon 283.19
69 17-10-2019 Maregaon 227
70 17-10-2019 Maregaon 223.19
71 17-10-2019 Maregaon 247.19
72 14-10-2019 Ghatanji 410.019
73 14-10-2019 YavatmalCity 392.019
74 14-10-2019 YavatmalCity 1176.019
75 14-10-2019 Ghatanji 481.019
76 14-10-2019 Maregaon 131.19
77 14-10-2019 Maregaon 131.19
78 14-10-2019 Maregaon 98.19
79 14-10-2019 Maregaon 183
80 01-10-2019 Awdhutwadi 569.019
81 01-10-2019 Awdhutwadi 763.019
82 01-10-2019 Awdhutwadi 909.019
83 01-10-2019 Awdhutwadi 569.019
84 01-10-2019 Awdhutwadi 763.019
85 01-10-2019 Awdhutwadi 909.019
86 25-09-2019 Pandharkawda 475.019
87 30-09-2019 Maregaon 266.019
88 30-09-2019 Maregaon 255.019
89 29-09-2019 Maregaon 152.19
90 29-09-2019 Maregaon 266.19
91 29-09-2019 Maregaon 255.19
92 04-09-2019 Mukutban 254.019
93 02-09-2019 Pusad 389.019
94 22-08-2019 YavatmalCity 422.019
95 19-09-2019 Pofali 78.019
96 27-04-2019 YavatmalCity 244.019
97 19-07-2019 YavatmalCity 329.019
98 03-06-2019 YavatmalCity 279.019
99 07-05-2019 YavatmalCity 03.019
100 04-05-2019 YavatmalCity 233.019
101 06-06-2019 Pusad 156.019
102 06-06-2019 YavatmalCity 286.019
103 19-07-2019 YavatmalCity 268.019
104 06-06-2019 YavatmalCity 1176.019
105 13-07-2019 YavatmalCity 392.019
106 18-07-2019 Pusad 287.019
107 03-07-2019 Kalamb 204.019
108 06-06-2019 Mukutban 91.019
109 06-06-2019 Mukutban 67.019
110 30-05-2019 Pusad 205.019
111 03-06-2019 YavatmalCity 312.019
112 14-06-2019 YavatmalCity 309.019
113 06-05-2019 Mukutban 274.019
114 12-06-2019 YavatmalCity 266.019
115 03-06-2019 Pofali 97.019
116 18-07-2019 Babhulgaon 92.019
117 04-04-2019 Ghatanji 52
118 06-02-2019 YavatmalCity 58.19
119 07-02-2019 Pusad 50.19
120 27-03-2019 YavatmalCity 213.19
121 29-03-2019 Maregaon 51.19
122 14-09-2018 Ghatanji 354.18
123 18-11-2018 Pandharkawda 1042.18
124 29-03-2019 Maregaon 46.19
125 27-03-2019 Maregaon 87.19
126 01-02-2019 Babhulgaon 11.19
127 07-12-2017 Babhulgaon 413.18
128 18-02-2018 Babhulgaon 23.18
129 15-09-2018 Babhulgaon 320.18
130 25-09-2018 Babhulgaon 358.18
131 15-09-2018 Babhulgaon 389.18
132 23-03-2019 Maregaon 68.19
133 23-03-2019 Maregaon 02.19
134 23-03-2019 Maregaon 24.19
135 15-03-2019 Darwha 773
136 15-03-2019 Darwha 423
137 15-03-2019 Darwha 393
138 14-03-2019 Darwha 306
139 14-03-2019 Darwha 268
140 14-03-2019 Darwha 685
141 14-03-2019 Darwha 475
142 14-03-2019 Darwha 371
143 18-11-2018 Babhulgaon 471.18
144 23-10-2018 Babhulgaon 410.18
145 30-10-2018 Babhulgaon 449.18
146 05-09-2018 Babhulgaon 307.18
147 17-02-2019 Babhulgaon 147.19
148 11-02-2019 YavatmalCity 133.19
149 26-02-2019 Wadki 407
150 26-02-2019 Wadki 329
151 22-12-2018 Pusad 812.18
152 29-01-2019 Pusad 30.019
153 04-02-2019 Pusad 37.019
154 14-02-2019 Shirpur 103.019
155 12-11-2018 Pandharkawda 1044.18
156 01-11-2018 Babhulgaon 307.18
157 15-01-2019 Khandala 03.019
158 11-12-2018 Ner 706.018
159 10-12-2018 Ner 664.018
160 10-12-2018 Digras 804.018
161 25-12-2018 YavatmalCity 1165.018
162 01-11-2018 Babhulgaon]51.18=Babhulgaon]51.18=Babhulgaon 451.18
163 20-06-1759 Arni 45667
164 05-06-2210 Arni 12334
165 10-01-2019 Ner 706.018
166 25-07-2018 Pandharkawda 584.018
167 30-04-2018 Ralegaon 138.18
168 16-06-2018 Ralegaon 205.18
169 28-06-2018 Ralegaon 215.18
170 28-06-2018 Ralegaon 227.18
171 23-08-2018 Ralegaon 274.18
172 10-10-2018 Ralegaon 341.18
173 18-10-2018 Ralegaon 364.18
174 07-11-2018 Ralegaon 368.18
175 05-11-2018 Ralegaon 370.18
176 10-11-2018 Ralegaon 371.18
177 10-11-2018 Ralegaon 372.18
178 29-11-2018 Ralegaon 392.18
179 03-01-2019 Ralegaon 435.18
180 29-12-2018 Ner 694.18
181 22-01-2019 Awdhutwadi 1703.18
182 22-01-2020 Awdhutwadi 1495.18
183 17-01-2019 Maregaon 168.18
184 17-01-2019 Maregaon 55.18
185 16-01-2019 Awdhutwadi 1482.18
186 16-01-2019 Awdhutwadi 1826.18
187 16-01-2019 Awdhutwadi 1648.18
188 15-01-2019 Awdhutwadi 1628.18
189 16-01-2019 Awdhutwadi 1493.18
190 16-01-2019 Maregaon 199
191 16-01-2019 Maregaon 185
192 14-01-2019 Maregaon 359
193 14-01-2019 maregaon]5=Select Policestation 95
194 14-01-2019 Maregaon 448
195 14-01-2019 Maregaon 440
196 14-01-2019 Maregaon 435
197 14-01-2019 Maregaon 346
198 14-01-2019 Maregaon 178
199 14-01-2019 Maregaon 345
200 28-09-2018 Maregaon 289.018
201 02-01-2019 Darwha 301
202 02-01-2019 Darwha 269
203 02-01-2019 Darwha 252
204 02-01-2019 Darwha 243
205 02-01-2019 Darwha 235
206 02-01-2019 Darwha 220
207 02-01-2019 Darwha 186
208 02-01-2019 Darwha]34=Darwha 138
209 02-01-2019 Darwha 100
210 02-01-2019 Darwha 64
211 26-10-2018 YavatmalCity 984.018
212 25-11-2018 YavatmalCity 1022.0187
213 07-11-2018 Ghatanji 507.18
214 18-10-2018 Ghatanji 443.018
215 06-12-2018 Wadgaon 302
216 06-12-2018 Wadgaon 225
217 06-12-2018 Wadgaon 212
218 06-12-2018 Wadgaon 111
219 06-12-2018 Wadgaon 87
220 05-11-2018 Wadgaon 57
221 06-12-2018 Wadgaon 50
222 03-12-2018 Wadgaon 25
223 03-12-2018 Wadgaon 0008
224 25-09-2018 Digras 588.018
225 10-05-2018 Digras 276.018
226 29-10-2018 YavatmalCity 956.18
227 05-11-2018 YavatmalCity 1017.018
228 09-06-2018 Ghatanji 217.18
229 30-09-2018 YavatmalCity 889.18
230 22-08-2018 Ghatanji 287.018
231 10-09-2018 Ghatanji 318.018
232 10-04-2018 YavatmalCity 214.018
233 17-02-2018 YavatmalCity 108.018
234 11-09-2018 YavatmalCity 759.18
235 11-10-2018 YavatmalCity]17=YavatmalCity 917.18
236 30-05-2018 Babhulgaon 174.018
237 26-04-2018 Babhulgaon 154.018
238 29-06-2018 Babhulgaon 209.018
239 07-10-2018 Babhulgaon 335.018
240 03-03-2018 Babhulgaon 307.018
241 04-10-2018 Vasantnager 416
242 12-09-2018 YavatmalCity 773.018
243 10-09-2018 YavatmalCity 764.018
244 17-09-2018 Vasantnager 165
245 29-08-2018 Ghatanji 308.18
246 15-04-2018 Pandharkawda 431.18
247 23-08-2018 Maregaon 2396.18
248 23-08-2018 Maregaon 236.18
249 08-08-2018 Maregaon 221.18
250 15-06-2018 Maregaon 172.18
251 03-08-2018 YavatmalCity 617.18
252 29-08-2018 YavatmalCity 721.18
253 14-08-2018 YavatmalCity 668.18
254 21-08-2018 YavatmalCity 670.18
255 30-01-2018 YavatmalCity 659.18
256 13-08-2018 YavatmalCity 670.18
257 07-08-2018 YavatmalCity 656.18
258 28-08-2018 Wani 783
259 24-08-2018 Awdhutwadi 636
260 24-08-2018 Awdhutwadi 636
261 10-10-2018 YavatmalCity 604.018
262 10-08-2018 YavatmalCity 614.018
263 28-05-2018 Pandharkawda 463.018
264 30-06-2018 Pandharkawda 505.018
265 10-03-2018 Pandharkawda 157.018
266 25-07-2018 Pandharkawda 591.018
267 13-08-2018 Vasantnager 0051
268 20-06-2018 Kalamb 248.018
269 01-08-2018 Kalamb 247.018
270 31-07-2018 YavatmalCity 563.
271 31-07-2018 YavatmalCity 563.18
272 01-08-2018 YavatmalCity 563.18
273 31-07-2018 YavatmalCity 563.18
274 31-07-2018 YavatmalCity 563.18
275 30-06-2018 Kalamb 186.18
276 31-07-2018 Ghatanji 281.18
277 27-06-2018 Pusad 195.18
278 09-07-2018 Awdhutwadi 728.18
279 05-07-2018 Pandharkawda 559.018
280 06-07-2018 YavatmalCity 468.18
281 05-07-2018 YavatmalCity 530.18
282 04-07-2018 YavatmalCity 530.018
283 04-07-2018 Kalamb 222.018
284 04-07-2018 Kalamb 216.018
285 06-06-2018 Mukutban 104.018
286 10-05-2018 Kalamb 144.018
287 07-06-2018 Pandharkawda 360.018
288 16-10-2017 Babhulgaon 369.17
289 26-02-2018 Pandharkawda 149.18
290 01-05-2018 Pandharkawda 332.018
291 22-06-2018 Kalamb 197.018
292 18-04-2018 Vasantnager]48=Vasantnager]48=Vasantnager 148
293 18-06-2018 Pandharkawda 373.018
294 06-06-2018 Kalamb 183.018
295 05-06-2018 Kalamb 192.018
296 17-02-2018 Babhulgaon 23.018
297 16-05-2018 YavatmalCity 459.018
298 09-02-2018 Babhulgaon 26.018
299 15-03-2018 Babhulgaon 69.018
300 12-05-2018 YavatmalCity 359.018
301 10-05-2018 YavatmalCity 344.018
302 23-01-2018 Ghatanji 12.18
303 02-05-2012 Ghatanji 169.18
304 13-02-2012 Ghatanji 45.18
305 29-01-2018 Ghatanji 58.18
306 28-05-2018 YavatmalCity 435.18
307 19-05-2012 Awdhutwadi 503.18
308 18-05-2012 Awdhutwadi 508.18
309 18-05-2012 Awdhutwadi 573.18
310 19-02-2018 Lohara 30.18
311 12-02-2018 Lohara 22.18
312 12-05-2018 Kalamb 158.18
313 11-01-2018 Ralegaon 02.018
314 08-02-2018 Ralegaon 22.018
315 10-02-2018 Ralegaon 23.018
316 08-11-2017 Ralegaon 331.017
317 09-11-2017 Ralegaon 334.017
318 30-12-2017 Ralegaon 380.017
319 06-06-2017 Ralegaon 218.017
320 19-06-2017 Ralegaon 220.017
321 16-02-2017 Ralegaon 226.017
322 21-06-2017 Ralegaon 236.017
323 05-09-2017 Ralegaon 279.017
324 26-09-2012 Ralegaon 298.17
325 20-12-2017 Ralegaon 376.17
326 27-11-2017 Ralegaon 357.17
327 26-03-2018 Ralegaon 102.18
328 01-11-2017 Kalamb 450.17
329 12-04-2018 Kalamb 112.018
330 04-04-2018 Kalamb 104.018
331 16-01-2018 YavatmalRural 233.018
332 16-04-2018 YavatmalRural 283.018
333 02-05-2018 YavatmalCity 333
334 20-04-2017 Bitargaon 53.17
335 15-06-2017 Bitargaon 82.17
336 01-03-2018 Pandharkawda 157.18
337 07-04-2018 YavatmalRural 255.18
338 12-04-2018 YavatmalRural 281.18
339 26-03-2018 YavatmalRural 248.18
340 16-04-2018 YavatmalCity 220
341 16-04-2018 Maregaon 61.18
342 10-04-2018 Kalamb 116.18
343 15-04-2018 Awdhutwadi 666.17
344 26-03-2018 Ghatanji 91.18
345 09-04-2018 Awdhutwadi 315.18
346 10-02-2018 YavatmalCity 105.018
347 20-02-2018 YavatmalCity 115.018
348 30-01-2018 YavatmalCity 103.018
349 05-04-2018 Awdhutwadi 294.18
350 05-04-2018 YavatmalCity 222
351 05-04-2018 YavatmalCity 221
352 31-03-2018 Maregaon 348.17
353 30-03-2018 Maregaon 271.17
354 30-03-2018 Maregaon 192.17
355 30-03-2018 Maregaon 220.17
356 30-03-2018 Maregaon 262.17
357 30-03-2018 Maregaon 261.17
358 30-03-2018 Maregaon 257.17
359 30-03-2018 Maregaon 197.17
360 30-01-2018 Pandharkawda 56.18
361 26-03-2012 Pandharkawda 06.18
362 24-03-2018 Awdhutwadi 228.18
363 24-03-2018 Awdhutwadi 942.17
364 24-03-2018 Awdhutwadi 253.18
365 23-02-2012 Awdhutwadi 246
366 23-03-2018 YavatmalCity 183
367 23-03-2018 YavatmalCity 127
368 30-12-2017 Pandharkawda 922.2018
369 23-03-2018 YavatmalCity 140
370 22-03-2018 Maregaon 286.17
371 22-03-2018 Maregaon 63.18
372 22-03-2018 Maregaon 13.18
373 22-03-2018 YavatmalCity 183.018
374 21-03-2018 Awdhutwadi 1340.17
375 21-03-2018 Awdhutwadi 1059.17
376 21-03-2018 Awdhutwadi 1036.17
377 21-03-2018 Awdhutwadi 1309.17
378 20-01-2018 YavatmalRural 61
379 01-10-2017 Awdhutwadi 1002.017
380 25-10-2017 Awdhutwadi 992.017
381 30-10-2017 Awdhutwadi 1082.017
382 15-05-2017 Awdhutwadi 689.017
383 15-09-2017 Awdhutwadi 981.017
384 30-05-2017 Awdhutwadi 409.017
385 02-02-2018 YavatmalRural 204.2018
386 02-02-2018 YavatmalRural 01.2018
387 02-01-2018 Pofali 30.018
388 01-03-2018 YavatmalCity 119.18
389 01-03-2018 YavatmalCity 38.18
390 02-01-2018 YavatmalCity 915.017
391 01-02-2018 Awdhutwadi 58.18
392 02-01-2018 Parwa 328.17
393 02-01-2018 Parwa 93.17
394 02-01-2018 Parwa 278.17
395 08-03-2018 Maregaon 292
396 08-03-2018 Maregaon 279.17
397 08-03-2018 Maregaon 232
398 08-03-2018 Maregaon 335
399 08-03-2018 Maregaon 5
400 08-03-2018 Maregaon 44
401 02-01-2018 Pofali 255.17
402 02-01-2018 Pofali 242.17
403 02-01-2018 Pofali 215.17
404 02-01-2018 Pofali 214.17
405 02-01-2018 Pofali 158.17
406 02-01-2018 Pofali 128.17
407 02-01-2018 Pofali 86.17
408 02-01-2018 Yavatmal 12.18
409 02-01-2018 Lohara 100.17
410 02-01-2018 Lohara 112.17
411 02-01-2018 Pandharkawda 908.17
412 02-01-2018 Awdhutwadi 26.18
413 02-01-2018 Lohara 06.18
414 02-01-2018 Arni 621.17
415 02-01-2018 Arni 619.17
416 02-01-2018 Arni 618.17
417 02-01-2018 Arni 609.17
418 02-01-2018 Arni 603.17
419 02-01-2018 Arni 533.17
420 02-01-2018 Arni 524.17
421 02-01-2018 Arni 471.17
422 02-01-2018 Arni 470.17
423 02-01-2018 Arni 469.17
424 02-01-2018 Arni 468.17
425 02-01-2018 Arni 460.17
426 02-01-2018 Arni 408.17
427 02-01-2018 Arni 391.17
428 02-01-2018 Pandharkawda 998.17
429 02-01-2018 Pandharkawda 985.17
430 02-01-2018 Pandharkawda 787.17
431 02-01-2018 Pandharkawda 716.17
432 02-01-2018 Pandharkawda 602.17
433 02-01-2018 Pandharkawda 546.17
434 02-01-2018 Pandharkawda 514.17
435 02-01-2018 Pandharkawda 338.17
436 02-01-2018 Mahagaon 789.17
437 02-01-2018 Mahagaon 774.17
438 02-01-2018 Mahagaon 768.17
439 02-01-2018 Mahagaon 712.17
440 02-01-2018 Mahagaon 711.17
441 02-01-2018 Mahagaon 707.17
442 02-01-2018 Mahagaon 691.17
443 02-01-2018 Mahagaon 681.17
444 02-01-2018 Mahagaon 556.17
445 02-01-2018 Lohara 90.17
446 02-01-2018 Kalamb 371.17
447 02-01-2018 Kalamb 354.17
448 02-01-2018 Kalamb 264.17
449 02-01-2018 Ghatanji 376.17
450 02-01-2018 Digras 579.17
451 02-01-2018 Digras 477.17
452 02-01-2018 Babhulgaon 374.17
453 02-01-2018 Yavatmal 475.17
454 02-01-2018 Yavatmal 474.17
455 02-01-2018 Yavatmal 1017.17
456 02-01-2018 Yavatmal 966.17
457 02-01-2018 Yavatmal 914.17
458 02-01-2018 Yavatmal 878.17
459 02-01-2018 Yavatmal 877.17
460 02-01-2018 Yavatmal 816.17
461 02-01-2018 Yavatmal 709.17
462 02-01-2018 Wadki 256.17
463 02-01-2018 Wadki 254.17
464 02-01-2018 Wadki 251.17
465 02-01-2018 Wadki 238.17
466 02-01-2018 Wadki 198.17
467 02-01-2018 Wadki 195.17
468 02-01-2018 Wadki 171.17
469 02-01-2018 Wadki 135.17
470 02-01-2018 Awdhutwadi 1403.17
471 02-01-2018 Awdhutwadi 1347.17
472 02-01-2018 Awdhutwadi 1224.17
473 02-01-2018 Awdhutwadi 1206.17
474 02-01-2018 Awdhutwadi 1202.17
475 02-01-2018 Awdhutwadi 1137.17
476 02-01-2018 Awdhutwadi 1136.17
477 02-01-2018 Awdhutwadi 1129.17
478 02-01-2018 Awdhutwadi 933.17
479 02-01-2018 Awdhutwadi 866.17
480 02-01-2018 Awdhutwadi 850.17
481 02-01-2018 Awdhutwadi 690.17
482 02-01-2018 Awdhutwadi 626.17
483 02-01-2018 Awdhutwadi 591.17
484 02-01-2018 Pandharkawda 1000.17
485 02-01-2018 Pandharkawda 992.17
486 02-01-2018 Pandharkawda 986.17
487 02-01-2018 Pandharkawda 922.17
488 02-01-2018 Pandharkawda]05.17=Pandharkawda 908.17
489 02-01-2018 Pandharkawda 856.17
490 02-01-2018 Pandharkawda 844.17
491 02-01-2018 Pandharkawda 842.17
492 02-01-2018 Pandharkawda 804.17
493 02-01-2018 Pandharkawda 704.17
494 02-01-2018 Pandharkawda 606.17
495 02-01-2018 Pandharkawda 577.17
496 02-01-2018 Umarkhed 599.17
497 02-01-2018 Umarkhed 608.17
498 02-01-2018 Ralegaon 380.17
499 02-01-2018 Ralegaon 376.17
500 02-01-2018 Ralegaon 357.17
501 02-01-2018 Ralegaon 334.17
502 02-01-2018 Ralegaon 331.17
503 02-01-2018 Pusad 555.17
504 02-01-2018 Pusad 449.17
505 02-01-2018 Pusad 447.17
506 02-01-2018 Pusad 292.17
507 02-01-2018 Pusad 285.17
508 02-01-2018 Pusad 261.17
509 02-01-2018 Pusad 185.17
510 02-01-2018 Ladkhed 286.17
511 02-01-2018 Ladkhed 284.17
512 02-01-2018 Ladkhed 283.17
513 02-01-2018 Ladkhed 275.17
514 02-01-2018 Ladkhed 258.17
515 02-01-2018 Umarkhed 590.17
516 02-01-2018 Umarkhed 561.17
517 02-01-2018 Umarkhed 554.17
518 02-01-2018 Umarkhed 521.17
519 02-01-2018 Umarkhed 478.17
520 02-01-2018 Umarkhed 474.17
521 02-01-2018 Umarkhed 459.17