प्रेस प्रकाशन

अनु.क्रमांक तारीख विषय कृती
1 27-02-2018 विशेष पोलीस वार्तापत्र Download
2 20-04-2018 विशेष पोलीस वार्तापत्र Download
3 27-04-2018 विशेष पोलीस वार्तापत्र Download
4 30-04-2018 विशेष पोलीस वार्तापत्र Download
5 27-06-2018 पाटीपुरा परिसरातील खुनाच्या गुन्ह्याचा उलगडा अवघ्या २४ तासाचे आत करून आरोपी अटक Download
6 12-07-2018 यवतमाळ शहर येथील अपघात म्हणून असलेला खुनाचा गुन्हा उघडकीस स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई Download