पाटण

प्रभारी नाव अमोल बारपत्रे
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन पाटण . ता- पाटण . जि- यवतमाळ.
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३७-२३८१६४
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.opatan.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या --
बीट मार्शल --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही