शिरपूर

प्रभारी नाव सपोनि अनिल शिवराम राऊत
पोलिस स्टेशन पत्ता गणेश कॉलनी ,अंबिका नगर ,शिरपूर
पोलिस स्टेशन संपर्क ०२५६३-२५५०२२
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oshirpur.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ७६,५०६
वायरलेसची संख्या
बीट मार्शल
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही