घाटंजी

प्रभारी नाव पोनि दिनेशचंद्र रघुवरदयाल शुक्ला
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन घाटंजी
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३०-२७७१४२
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oghatanji.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०५
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही