दाराटी

प्रभारी नाव सपोनि गोविंदा शामराव पांडव
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन दराटी . ता- उमरखेड . जि- यवतमाळ.
पोलिस स्टेशन संपर्क 9561446116
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.odarti.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या 01
बीट मार्शल 02
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही