खंडाळा

प्रभारी नाव पोनि ब्रिजपालसिंह राजपालसिंह ठाकूर
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन खंडाळा
पोलिस स्टेशन संपर्क 9975754000
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.okhandala.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या १,०७,000
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०६
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही