वसंतनगर

प्रभारी नाव पोनि प्रदिपसिंह अशोकसिंह परदेशी
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन वसंतनगर पुसद
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३३-२४९५००.
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.ovasantnagar.ytml@gamil.com
लोकसंख्या ---
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०५
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही