पुसद ग्रामीण

प्रभारी नाव पोनि मोतीराम महादेव बोडखे
पोलिस स्टेशन पत्ता पुसद
पोलिस स्टेशन संपर्क 07233-246033
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.opusadrural.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या --
बीट मार्शल --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही