पुसद शहर

प्रभारी नाव पोनि पांडुरंग फाडे
पोलिस स्टेशन पत्ता मुखरे चौक, तहसील कार्यालय जवळ, पुसद
पोलिस स्टेशन संपर्क 07233-246033
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.opusadcity.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या --
बीट मार्शल --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही