आर्णी

प्रभारी नाव पोनि पितांबर जाधव
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन आर्णी
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३४-२६६५२२
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oarni.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०६
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही