यवतमाळ ग्रामीण

प्रभारी नाव पोनि सुरेश नरसुजी ढोबळे
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन यवतमाळ ग्रामीण
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३२ २५६७१५
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oyavatmalr.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ----
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०६
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही