बिनतारी संदेश विभाग

प्रभारी नाव पोनि नितीन गावंडे
शाखा स्थान पोलीस बिनतारी संदेश विभाग,पोलीस अधीक्षक कार्यालय,यवतमाळ
शाखा संपर्क ०७२३२-२५६२३९
शाखा ईमेल pwiyavatmal29@gmail.com
शाखा उद्दीष्ट -
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही