पोलीस मुख्यालय

प्रभारी नाव रापोनि अरविंद लालताप्रताप दुबे
शाखा स्थान तहसील कार्यालय जवळ पोलीस मुख्यालय ,यवतमाळ
शाखा संपर्क 07232256706
शाखा ईमेल rpihq.ytml@mahapolice.gov.in
शाखा उद्दीष्ट -
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही