मोटार परिवहन शाखा

प्रभारी नाव सपोउपनि राजेंद्र जाधव
शाखा स्थान तहसील कार्यालय जवळ पोलीस मुख्यालय ,यवतमाळ
शाखा संपर्क ८२०८०४८५९४
शाखा ईमेल mtoyavatmal@rediffmail.com
शाखा उद्दीष्ट --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही