दहशतवाद विरोधी शाखा

प्रभारी नाव ..
शाखा स्थान तहसील कार्यालय जवळ पोलीस मुख्यालय ,यवतमाळ
शाखा संपर्क ..
शाखा ईमेल atc.yavatmal@gmail.com
शाखा उद्दीष्ट --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही