परवा

प्रभारी नाव सपोनि गोरख काशिनाथ चौधर
पोलिस स्टेशन पत्ता पारवा पोलीस स्टेशन, ता - पुसद , जिल्हा- यवतमाळ.
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३०-२३८२५६
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oparwa.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या 01
बीट मार्शल 04
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही