वडगाव जंगल

प्रभारी नाव पवन राठोड
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन वडगाव जंगल
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३२ २७५१००
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.owadgaon.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ----
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०४
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही