PUSAD CITY, PUSAD

Police Station:PUSAD CITY
Address:PUSAD CITY
PUSAD
Phone No.:07233 / 246033
Email ID:ps.opusadcity.ytml@mahapolice.gov.in
SDPO:Dr. ASHVINI PATIL SDPO PUSAD
Population:2 LAKH
Area:Vasantnagar, Gadhiward, Shivaji nagar, Dhankeshvr, Shivanagar, Tokitanda, Aregaon, Bori, Shelu, Bhojla, Nimbi, Pardi, Banjara colny Navin pusad Gandhi chook
Police Inspector:Shri DHANJAY JAGADALE
Court:Seation court, JMFC court Pusad
Area under one BEAT
1) Vasantnagar - Beat
Hc :1467 Gunvant Gote
mo. No. 9765783203
Area : Parvati nagar, jay nagar, adarsh nagar, shivaji chok area.

2) Vithalaward - Beat
Hc : 538 Bagavan Pawar.
Mo.no. 9423307097
Area : Bhilwadi, Vithabai Nagar, Gadadae le aout, gaymukh nagar.

3) Shirirampur - Beat
Hc : 360 Bagavan Doifhode
mo.no. 9921019678.
Area : Green Park 1, 2, Bhim nagar, govind nagar, up chat, saptgiri nagar, kakaddati engenaring collage area

4) Motinagar - Beat
Hc : 129 Rahul Gore
mo.no. 9049497905
Area : sabhaji nagra, tilak ward, banjara coulny, narayan wadi, Shankar nagr, jadho le out, ashok oark shivraj park.

5) Gadhiward - Beat -1
Npc : 453 Rafhik
mo. No. 8983448315
Area : Gadhiward, khatibward, malipura, balagiward, hanuman ward, hatkeshwar ward, mahavir ward, udasi ward.

6) Gadhiward - Beat - 2
Npc : 306 Gajanan Rathod
mo.no. 8806299279
Area : subhas ward, ganesh ward, deviward, nagthane le out, noor colany, telgu vashaat,

7) T. B. Ward - Beat -1
Npc : 942 Pralhad Rathod
mo. No. 9423433972
Area : angina chok, shivajiward, navalbaba ward, gadhi chok, lohar line, athavadi bajar, tahasil area, court area, machi market, mukhare chok, koshtwar ward, teen putade area.

8) T. B. Ward - Beat - 2
Npc : 138 Devidas Wagmare
mo.no. 9421772572
Area : Tukaram bapu ward, talav le aut bas thanak area, asegaonkar, dubewar, baldiwal, gavadi le aut

9) Navin pusad - Beat
Npc : 306 Gajanan Rathod
mo.no. 8806299279
Area : Navin pusad, mahavir laxmi, mangalmurti, sailila, nagar, samshan bhumi area.

10) Shelu (B) - Beat
Npc : 645 Prakash Ade
mo.no. 9420050105
Area: Shelu, kopra, chilwadi, borgadi, rajan nagar, born agar, vasantpur, bori (MUkhare), bori (m).

11) Bhojala - Beat
Hc : 1536 Pravin Gayakwad
mo.no. 9881157570.
Area : Bhojala, waltur relve, neebi, pardi, sevadas nagar, ganeshpur tanda, mominpura, dhankeshvar area.

12) Moha / varud - Beat
Hc 1929 Motiram Jadhao
mo.no. 9420041840
Area : Moha, Varud, bhatamba, aregaon, indira nagar, nandapur, shivanagar, ramnagar, (tokitanda), loni, palodi, mungshaji nagar.
Important Contact No.
1) P. I. D.U. Jagadale - 8806073090
2) API D. D. Chavhan - 9922025601
3) API R. V. Shirsagar- 9545522353
4) API V. Munde - 9049810100
5) PSI Vishal Bahatare - 9657718232
6) PSI Nilesh Urkude - 9096321009
7) PSI Sachin Dhoke - 8308238100
8) PSI Swapnali Dhutraj - 9503069339
9) PSI Borkar - 9552535825
10) Hasan Padhan 9823115919
11) Pr. PSI shelke - 9850265487
Strength
1) Police Inspector - 01
2) Asst. Police Inspectors - 03
3) Police Sub Inspectors - 07
4) Asst. Sub Inspectors - 04
5) Head Constables - 20
6) NPC 39
7) Pc, LPC,QRT - 74
Total - 144
Total Of Govt. Vehicals
1) Tata Sumo - 01
2) Light Van - 01
3) Moter Cycle - 04