Flash News

  • घर बांधणी अग्रीम मंजुरीकरिता आवश्यक कागदपत्राबाबत. Read More
  • Law Officers Appointment Order - 2020 Read More
  • अत्यावश्यक सेवेसाठी ई-पास Read More
  • COVID१९ ( कोरोना ) महामारी दरम्यान व्हॉट्सअप वापरकर्ते, ग्रुप ऍडमिन व ग्रुप निर्माते यांचे करिता मार्गदर्शिका Read More
  • पोलीस अधीक्षक कार्यालय व ईतर शाखेतील झेरॉक्स मशीनचे वार्षिक सेवासंविदा करार निविदा मागणीपत्रबाबत Read More
  • जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्याकरिता संगणक व प्रिंटर बाबत दरपत्रक मागणीपत्र Read More

Live Webcast of Police Commemoration Day Function,National Police Memorial,New Delhi
पोलीस स्मृतीदिन कार्यक्रम , राष्ट्रीय पोलीस स्मारक ,नवी दिल्ली चे लाईव्ह वेबकास्ट .

Watch Webcast Now !
Add.sp
Latest News/Alerts